Welcome

Autism Research Amsterdam (ARA) is an expertise centre that combines fundamental and applied research on autism. The goal of this centre is to fascilitate the translation of fundamental research findings to the clinical practice, and to improve clinical assessment and intervention prodecures related to autism. ARA is based at the department of developmental psychology of the VU University in Amsterdam.

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een unieke database met cijfers over autisme. Het NAR is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Het doel van dit register is om de levensloop van mensen met autisme voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. Door op grote schaal cijfermateriaal te verzamelen over de leefsituatie van mensen met autisme in Nederland, brengen we de verschillen en overeenkomsten tussen mensen met autisme en hun levensloop in kaart. De data uit het NAR zijn waardevol voor onderzoek naar wat kan helpen om de ontwikkeling van mensen met autisme te stimuleren en hun levenskwaliteit te verbeteren.

Op de website van het NAR vindt u informatie over deelname en kunt u ge├»nformeerd blijven over het onderzoek.