Sociaal gedrag: Toen en nu

Resultaten van het onderzoek in 2009

In 2009/2010 deden bijna 200 leerlingen van de Berg en Boschschool en hun ouders mee aan ons onderzoek naar empathie en sociaal gedrag van kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS). De resultaten van dit onderzoek kunt u nalezen in het proefschrift van Anke Scheeren, zie hiervoor de publicaties uit 2012. De Nederlandse samenvatting van dit proefschrift kunt u hier downloaden. 

Vervolgonderzoek in 2013

Kinderen en jongeren met ASS staan natuurlijk niet stil hun ontwikkeling. Wij zijn daarom benieuwd hoe het nu gaat met de kinderen en jongeren die in 2009/2010 hebben meegedaan aan het onderzoek. Wie is er vooruitgegaan in zijn/haar sociale vaardigheden, en hoe komt dit? De beantwoording van dit soort vragen is niet alleen relevant voor onze kennis over ASS, maar is ook interessant voor ouders en clinici. Daarom organiseren wij in het najaar van 2013 een vervolgonderzoek.

 

Wie kan er meedoen aan het vervolgonderzoek? 

Als ouder van een (oud-)leerling kunt u meedoen aan dit unieke onderzoek door de online vragenlijst in te vullen. Ook als uw zoon/dochter niet meer een leerling is op de Berg en Boschschool vinden wij uw informatie erg waardevol en stellen wij uw deelname zeer op prijs! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 45 minuten. Alle gegevens worden door de onderzoekers vertrouwelijk behandeld.  

Als uw zoon/dochter ook in 2013 nog een leerling is op de Berg en Boschschool, dan kan hij/zij uitgenodigd worden om deel te nemen aan het leerlingonderdeel van het vervolgonderzoek. We hebben een aparte webpagina voor leerlingen waar zij ge├»nformeerd worden over het onderzoek. Denkt u dat uw zoon/dochter interesse heeft om mee te doen, dan kunt u hier het deelnameformulier downloaden. Het ingevulde deelnameformulier kunt u vervolgens mailen naar A.M.Scheeren(at)vu.nl

Doet u weer mee?

Klik dan op deze link: http://fppvu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5d7dTDR0XO9V7vL

Mocht u de online vragenlijst tussentijds willen onderbreken, dan kunt u een volgende keer direct doorgaan met de vragen die u nog niet beantwoord had (mits dit binnen een week plaatsvindt).

 

Wat ontvangt u na het invullen van de vragenlijst?

1) Ouders die de vragenlijst compleet invullen, ontvangen van ons een individueel rapport. Als u ook in 2009/2010 de vragenlijst heeft ingevuld, kunnen wij een directe vergelijking maken tussen het vroegere en het huidige sociale functioneren van uw zoon/dochter. Klik hier voor een voorbeeld van een dergelijk rapport.

2) De eerste 20 ouders die de vragenlijst compleet hebben ingevuld, ontvangen daarnaast het proefschrift van Anke Scheeren waarin de resultaten van het voorgaande onderzoek op de Berg en Boschschool staan beschreven.

3) Sommige kinderen en jongeren zullen van ons een uitnodiging krijgen om opnieuw deel te nemen aan een onderzoek van een half uur (op school). We zullen hoofdzakelijk oud-deelnemers uitnodigen die nog steeds leerling zijn op de Berg en Boschschool.

 

Vragen?

Voor informatie of vragen over het onderzoek op de Berg en Boschschool, kunt u contact opnemen met Anke Scheeren: A.M.Scheeren(at)vu.nl

 

 

 

 

Voorbeeld rapport
Berg en Boschschool